T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Manisa Turgutlu İlçe Halk Kütüphanesi

Binamız

Kütüphanemizin hizmet verdiği ve mülkiyeti Maliye Bakanlığı’na ait olan binanın; (şifahi olarak edinilen bilgilere göre) yapımına 1966 yılında başlanmış olup, 1972 yılında bitirilip fiilen kullanılmaya başlamıştır.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 26.05.1994 tarih ve 44859/23713 ile 25 Nisan 2005 tarih ve 3121-44859/15931 sayılı yazıları ile “hizmetin devamınca” Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir.

1 katlı binanın zemin katında; Çocuk bölümü salonu, Salonun içinde İnternet Erişim Merkezi bölümü (16 bilgisayarlı), Okul Öncesi bölümü, Şef odası, Zemin kat Depo (Merdiven altı), Tuvaletler bulunmaktadır.

Birinci katında; Yetişkinler bölümü salonu, İnternet Erişim Merkezi bölümü (4 bilgisayarlı), Süreli Yayınlar Teşhir bölümü, Depo (Merdiven kovası) ve Müdür odası bulunmaktadır.

Hizmet binamızın en iyi ve en verimli kullanılması amacıyla 2006 yılı Temmuz ayında ve Bakanlığımızca sağlanan ödenekle tadilat yapılmıştır. Kapı ve pencereler değiştirilmiş, çatı aktarılmış, boya ve badanaları yenilenmiştir.

Görülen lüzum üzerine; daha önce Belediye Başkanlığının desteğiyle merdiven altından kazanılan deponun yanı sıra, yine Belediye Başkanlığının desteğiyle merdiven kovasından bir depo daha kazanılmıştır.

Kütüphanenin ısıtılması kaloriferle yapılmaktadır. 2007 yılında fuel-oil ile çalıştırılan kalorifer sistemi, doğal gaza dönüştürülmüştür.