T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Manisa Turgutlu İlçe Halk Kütüphanesi

Kütüphane Etik Komisyonu

Turgutlu İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Etik Komisyonu

Başkan: Fatma ARITÜRK - Kütüphane Müdürü
Üye: Ali AYDIN - Şef
Üye: H. İbrahim BİLGİÇ - Memur

T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Hakkında Geniş Bilgi Almak için: http://www.etik.gov.tr


Kanun ve Yönetmelikler

-Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/belge/1-73502/kamu-gorevlileri-etik-kurulu-kurulmasi-ve-bazi-kanunlar-.html

-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/belge/1-73503/kamu-gorevlileri-etik-davranis-ilkeleri-ile-basvuru-usu-.html